Razvoj in preoblikovanje starih mestnih trgov

Na obliko trga vplivajo mnogi dejavniki, med njimi je izpostavljena namembnost razvitega odprtega prostora.

Živa Deu: Razvoj in preoblikovanje starih mestnih trgov
Glavni trg v Novem mestu

Zunanjo podobo različno velikih naselij poleg stavb oblikujejo tudi odprti prostori, ulice, trgi in parki. Posebej trgi so tisti naselbinski elementi, ki imajo v strukturi naselbine poleg uporabne tudi pomembno likovno in čustveno vlogo. Zanimivo in enkratno oblikovani trgi nas pritegnejo, prevzamejo in v njihovi lepoti preprosto uživamo. Zaradi svoje izvirne lepote, ki jo sooblikuje množica posebnosti – od velikosti in oblike trga do izvedbe talne utrditve, ozelenitve in razporeditve skulptur, vodnjakov in drugih elementov zunanje opreme, so trgi tisti naselbinski elementi, ki jih je tako, kot posebej vredne arhitekture, treba videti, jih doživeti in si jih zapomniti. Poleg tega dobro in zanimivo oblikovanih trgi, na kateri se zaradi te ali one dejavnosti zbirajo meščani, dajejo tudi zelo pomemben občutek čustvene varnosti.
Trgi, različno veliki odprti prostori zamejeni s stavbami, so se kot sestavni elementi naselbinskih tkiv pojavili v antiki, v grških in rimskih mestih. Njihova vloga v prostoru mest je bila velika in raznolika. Največji trg, praviloma razvit na stičišču prometnic in obdan z eminentnimi javnimi zgradbami in templji (v grških mestih imenovan agora, v rimskih pa forum) je bil središče družabnega, religioznega in državnega življenja.
 V stoletjih, ki so sledila, so trgi, tudi v prostoru naše naselitve, v postopoma razvitih neagrarnih naseljih (največ jih je dobilo pisne potrditve mestnih pravic v 13. in 14. stoletju) ohranili v življenju meščanov že v antičnih družbah izoblikovano vlogo. V mladih mestih so se poleg obrti in trženja razvile tudi sodne, verske in administrativne dejavnosti, in le-te so se, tako kot v grških in rimskih mestnih naselbinah, odvijale tudi na prostem – na različno velikih in različno oblikovanih trgih – odprtih prostorih pod vedrim nebom. Praviloma so imela mesta, odvisno od njihove velikosti, več trgov, ki so jih meščani in uporabljali za različne dejavnosti. Mnogi trgi so bili med seboj tudi povezani.

Več v reviji Gradbenik junij 2023

Fotogalerija