Rog: novo življenje nekdanje tovarne koles

Nekdanja tovarna koles Rog bo po zahtevnem gradbenem posegu postala mednarodno kreativno in družabno središče.

Projekti 4_2022: ROG
Takšen bo pogled na Center Rog s Petkovškovega nabrežja

Tovarna koles Rog v Ljubljani je obsegala prostor med Trubarjevo, Rozmanovo ulico ter Petkovškovim nabrežjem - zdaj skoraj v centru mesta, leta 1871, ko so na tem območju zgradili prvo manjšo stavbo za strojenje kož, pa še v predmestju. Stavbo so večkrat povečali, leta 1922 pa nadzidali z dvema etažama s skeletno armiranobetonsko konstrukcijo po sistemu Hennebique, kar je bila prva takšna zgradba v Sloveniji.
Leta 1998 je bilo poslopje prvotne tovarne Rog delno, a le začasno spomeniško zaščiteno, zemljišče pa je odkupila Mestna občina Ljubljana.
Javni natečaj za ureditev nekdanje tovarne z okolico je bil razpisan že leta 2008. Na razpisu je zmagal barcelonski studio MX-SI Architectural Studio, ta se zdaj imenuje biro imenuje BAX, vodi pa ga arhitekt Boris Bežan. Osnovna zamisel projektantov je bila ohranitev Roga kot industrijske kulturne dediščine.
Na javnem razpisu je bilo za izvedbo gradbenih del izbrano gradbeno-inženirsko podjetje Makro 5 Gradnje d.o.o., ki je gradbišče prevzelo poleti 2021. Skladno z smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije so začeli z rušitvenimi deli in demontažo stavbnega pohištva, ki ga bo nadomestilo novo, narejeno po vzoru starega.
Po zaključku rušitvenih dela konec lanske jeseni so začeli s statično in protipotresno sanacijo v celoti ohranjene armiranobetonske konstrukcije.
S projektom prenove Mestna občina Ljubljana ohraniti stavbo tovarne v njeni prvotni funkciji. Po prenovi bo kot kreativno središče Center Rog delovala kot javni proizvodni prostor 21. stoletja, namenjen kulturnemu in kreativnemu sektorju, s poudarkom na izdelovalništvu, oblikovanju in uporabnih umetnostih.

Več v reviji Gradbenik april 2022

Fotogalerija