SGD Strdin: sodoben pristop pri izvedbi industrijskega tlaka

V svetu se je zelo razširila praksa, kjer napredna izvajalska podjetja naročniku pripravijo celovite rešitve izvedbe. Tako razmišljamo tudi pri podjetju SGD Strdin d.o.o., kjer se individualno posvetimo vsakemu projektu posebej in s svojimi 35-letnimi izkušnjami svetujemo pri izbiri najboljših rešitev.

SGD Strdin - celovit pristop
Laboratorij SGD Strdin d.o.o.

Vsak industrijski tlak moramo obravnavati kot unikatno zgodbo. Na uspešno izvedbo vpliva veliko različnih dejavnikov, kot npr. podnebje, geološka sestava terena, namen uporabe, zahteve investitorja, lokalne surovine, zasnova objekta itn. Posploševanja si pri načrtovanju ter izvedbi ne moremo in ne smemo privoščiti.
Celovita rešitev izvedbe industrijskega tlaka zajema: zasnovo, pripravo na delo, izvajanje del, končna poročila, vzdrževalni servis.
Izvedba industrijskega tlaka je izredno kompleksen in dolgotrajen proces. Izkušnje kažejo, da je pri postopku izvedbe, kot je opisan v tem članku, končni rezultat najboljši ter da prihaja do najmanj težav. Zato mora imeti izvajalec del dovolj dobro usposobljen kader. K sodelovanju naj povabi tudi pooblaščeni inštitut za gradbeništvo, ki lahko pripravi vso potrebno dokumentacijo in izvede kontrolo kakovosti.
 Zelo pomembno je, že od prvega dne, od začetka zasnove pa vse do primopredaje del, tesno sodelovanje med naročnikom in izvajalcem. Na koncu je zadovoljstvo naročnika in dobro izveden industrijski tlak največje plačilo, ki ga lahko prejme izvajalec.


Več v reviji Gradbenik september 2020