Sika sistemske rešitve za trajnostno zasnovo in izvedbo steklenih fasad

Z namenom doseči idealno ravnovesje med estetiko in energetsko učinkovitostjo se pri snovanju sodobnih zgradb vedno pogosteje pojavljajo steklene fasade.

Sika rešitve za steklene fasade
Izdelava ustreznega izolacijskega stekla steklene fasade je ključen element, ki bo zagotavljal dolgoročno energetsko učinkovitost objekta.

Sodobna arhitektura daje velik poudarek steklu v obliki steklenih fasad, steklenih ograj, vedno večjih panoramskih sten. Sama steklena fasada je sestavljena iz različnih materialov, ki jih moramo med seboj ustrezno povezati. V časih, ko vsi stremimo k trajnostni in pasivni gradnji, je prav izdelava ustreznega izolacijskega stekla steklene fasade ključen element, ki bo zagotavljal dolgoročno energetsko učinkovitost objekta.

Pri izolacijskih steklih na steklenih fasadah se vedno stremi k čim nižji Ug vrednosti (prehod toplote izražena v W/m²K). Nizke Ug vrednosti se dosegajo s pravilnim izborom različnih elementov: izbira stekla (običajno ravno stelo, steklo s pirolitskim nanosom, steklo z magnetronskim nanosom – Low E Glass …), sestava izolacijskega steka (eno ali dvoslojni termopan), distančniki …, polnjenje s plinom (argon, kripton).
Prav polnjenje s plinom ima ključno funkcijo pri zagotavljanju dolgoročne energetske učinkovitosti stavbe, vendar se redko kdaj vprašamo, kako dolgo bo plin ostal v izolacijskem steklu.
Pri steklenih fasadah je potrebno pri proizvodnji izolacijskega stekla uporabiti silikone, ki pa po večini nimajo visoke tesnosti za pline, zato je izbira pravega silikona ključna za zagotavljanje dolgoročne energetske učinkovitosti steklene fasade - objekta.
 Ravno za namen zagotavljanja dolgoročne energetske učinkovitosti izolacijskih steklenih panelov smo pri Siki® razvili visokomodularen silikon SikaSil® IG-25HM Plus.

Več v reviji Gradbenik maj 2020

Fotogalerija