Sistemi zaščite lesa za vedno lepo fasado

Ljudje smo že od nekdaj tesno povezani z lesom, vedno znova nas navdušuje njegova barva, tekstura in vonj. Kadar želimo ohraniti naraven, svetel in svež videz lesa, se navadno težko sprijaznimo z dejstvom, da je naraven videz lesa znotraj prostorov povsem drugačen od tistega na prostem.

Sistemi zaščite lesa za vedno lepo fasado
Ohranjanje svetle fasade s kombinacijo brezbarvnega zaščitnega sredstva Silvanol, tankoslojne lazure Silvanol Lazura B ter ustreznih konstrukcijskih rešitev na fasadi vrtca Pedenjped, enota Pedenjcarstvo, Ljubljana, Kašelj (Arhitektura: Maja Ivanič, Anja Planišček, Andraž Intihar, Urša Habič // Soavtorji: Nena Gabrovec, Iztok Šušteršič, Damjan Černe, Andreja Zapušek Černe, Primož Fijavž, Marjan Manček // Fotografija: Miran Kambič)

V notranjosti zgradb namreč nimamo dejavnika padavin, ki igrajo ključno vlogo pri staranju lesa na prostem, zato je naravna barva lesa zunaj (v kolikor je ne bomo redno obnavljali) skoraj vedno siva. Posledično pridemo do točke, ko je potrebno za ohranjanje barve lesa začeti sprejemati določene kompromise med kakovostjo zaščite, pričakovano življenjsko dobo, želenim barvnim odtenkom in zahtevnostjo obnavljanja. Les je kljub vsemu še vedno naraven material in ga moramo kot takega tudi spoštovati, razumeti in sprejeti.
 Zato smo v našem podjetju mnenja, da pri kakovosti zaščite (in posledično pri življenjski dobi) ni smiselno delati kompromisov zaradi »lovljenja« specifičnega barvnega odtenka, saj že ob bežnem pregledu izvedenih lesenih fasad po nekaj letih uporabe zlahka opazimo, kaj vse nas lahko doleti ob napačni izbiri in zaščiti lesa: deformacije, pokanje in razslojevanje fasadnih elementov, njihova neenakomerna barva in videz, neenakomerno izpiranje zaščitnih olj, luščenje površinskih premazov, propad fasadnih elementov zaradi razkroja. Funkcionalnost in življenjska doba takšnega lesa je omejena, vzdrževanje in sanacije pa so običajno precej drage in časovno potratne. Kaj torej izbrati?

Zaščita lesa le 1×. In za vedno!
 
Kakšno zaščito (ali bolje, kakšen sistem zaščite) torej uporabiti v izogib nevšečnostim? Po naših izkušnjah in testiranjih mora kakovosten sistem zaščite združevati dve temeljni področji; osnovno zaščito, ki poskrbi, da bo funkcionalnost izdelka (in s tem njegova življenjska doba) primerno dolga, ter površinsko zaščito, ki jo opcijsko nanašamo zgolj kadar želimo les obarvati ali preprečiti njegovo sivenje. Ključno je zavedanje, da pravilno izvedene osnovne zaščite ni potrebno nikoli obnavljati, medtem ko je obnavljanje površinske zaščite neizogibno, če želimo vzdrževati konstanten videz. Za kakovostno osnovno zaščito smo razvili dva postopka zaščite:
- impregnacijo s patentiranim zaščitnim sredstvom Silvanolin®, ki se v les trajno fiksira in nudi zaščito v najtežjih pogojih uporabe, ter
- patentirani postopek zaščite lesa s termično modifikacijo Silvapro®, ki ustreza najstrožjim ekološkim standardom, saj za zaščito uporablja zgolj povišano temperaturo brez dodanih kemikalij.
Za površinsko zaščito pa lahko izbirate med paleto odtenkov tankoslojnega premaza Silvanol Lazura B ali naravnega voska Silvacera®.
 Ker imamo v Sloveniji dovolj lesa in ogromne količine znanja, je poslanstvo podjetja Silvaprodukt uporabiti kakovosten les domačih lesnih vrst, ga primerno zaščititi z metodami, ki so plod domačega znanja ter omogočajo zelo dolgo življenjsko dobo lesa v najtežjih razmerah na okolju prijazen način. Prepričani smo, da lahko le na ta način ohranjamo in varujemo naše okolje in delovna mesta ter da je to dolgoročno edini način za resnično trajnostno in sonaravno bivanje.

Površinsko nezaščitena fasada iz odpornega lesa termično modificirane smrekovine, ki bo sčasoma posvetlila in dozorela s srebrnosivo patino (Arhitektura: Mater Gašperič, Biro Gašperič // Fotografija: Arhiv Biro Gašperič). 

Dokaz kakovosti
 
Podjetje Silvaprodukt se z zaščito lesa ukvarja že od leta 1951, vsi proizvodi in storitve pa so plod lastnega znanja in razvoja v sodelovanju z Oddelkom za lesarstvo Biotehniške fakultete, predvsem pa so temeljito preizkušeni skozi večletna testiranja na številnih lokacijah po celem svetu. Posebej smo ponosni tudi na mednarodni projekt DuraSoft (Interreg Italia - Slovenija), v katerem bomo skupaj s sedmimi partnerji v naslednjih letih dokazovali učinkovitost in okoljsko sprejemljivost zaščitnega sredstva Silvanolin® in termično modificiranega lesa Silvapro® pri uporabi v najtežjih in hkrati najbolj občutljivih okoljih kot sta Beneška laguna in Velika planina.

 

Besedilo: dr. Nejc Thaler,
vodja razvoja, Silvaprodukt d.o.o.