Stanovanjski gradbeni projekti pod Kolektorjevim okriljem

Že nekaj let na področju visokih gradenj Kolektor Gradbeništvo gradi tudi večstanovanjske objekte, ki jih odlikujejo kakovostna izvedba ter praktičen in sodoben dizajn. Njihova dodana vrednost je tudi posluh za želje in pričakovanja naročnikov.

Kolektor Koling
Belle vie Tivoli; fotografije: Izidor Farič

Stanovanjski kompleks Belle vie Tivoli: 195 stanovanj različnih velikosti – od garsonjer do petsobnih stanovanj z okoli 200 m² površine na ozelenelih strešnih terasah ter 6 poslovnih prostorov. Skupni atrij z 2300 m² je parkovno urejen, dostopen prek pasaž na vogalih kompleksa in v nočnem času zaprt z dvoriščnimi vrati.

Večstanovanjski kompleks Med češnjami v Črnučah: soseska je zasnovana kot oblikovno in funkcionalno zaključena enota, sestavljena iz sedmih med seboj sorodnih stanovanjskih enot. Razlike med objekti nastajajo v ritmu okenskih odprtin, vsi objekti pa so povezani s skupno enoetažno garažo. Posamezna enota je velikosti P+4 nadstropja, v enoti je od 20 do 27 stanovanj.

Stanovanjski kompleks Brinje Kozina: naselje je sestavljeno iz šestih premišljeno zasnovanih blokov, s parkirnimi prostori pod naseljem, ki so izvedeni v konstrukcijsko zelo zahtevnem kraškem terenu. Obsega 144 stanovanj različnih velikosti, od garsonjer do 3,5-sobnih stanovanj.

Majske poljane: Gradnja je razdeljena v dve fazi. Pri gradnji prve faze je predvidena izvedba armiranobetonskega dela skeletne konstrukcije. V prvi stolpnici je predvidenih 73 stanovanj, ki bodo zaključena v prvi polovici leta 2021.

Rezidenca Masarykova: rezidenca se bo nahajala ob Masarykovi cesti v samem centru Ljubljane. Soseska bo obsegala 85 stanovanjskih enot in 80 parkirnih mest v garaži.

Koseško Okno: soseska je načrtovana na lokaciji obstoječega Mercatorja Koseze. Na površini 9.600 m² gradbene parcele bo 94 stanovanj in 322 parkirnih mest v garaži.

Več v reviji Gradbenik 7-8 2020

Fotogalerija