Stavbi inštituta InnoRenew CoE

Raziskovalni projekt za prihodnost lesene gradnje - načela restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja

Innorenew - projekti
Glavna stavba inštituta InnoRenew CoE v Izoli je največji do sedaj zgrajeni leseni objekt v Sloveniji (vse fotografije Miran Kambič)

V Izoli je InnoRenew CoE nedavno zaključil gradnjo dveh stavb svojega novega raziskovalnega inštituta. Glavno stavbo inštituta lahko štejemo za največji do sedaj zgrajeni leseni objekt v Sloveniji.
Zasnova za stavbi je nastala kot interdisciplinarni projekt raziskovalcev, podprta pa je z inovativno tehnologijo ter skladna z dognanji o vplivu grajenega okolja na zdravje ljudi. Projektanti in raziskovalci, zaposleni v InnoRenew CoE, so pri tem združili znanja več strok, od arhitekture, gradbeništva, strojništva, psihologije, ergonomije in lesarstva do znanja multidisciplinarnih raziskovalcev zdravega bivanjskega okolja. S stavbama so želeli znanstvena odkritja prenesti v arhitekturo in jih preveriti, s tem pa postaviti tudi povsem nove cilje za prihodnost arhitekturnega načrtovanja.
Stavbi inštituta sta hibridna kombinacija lesa, betona in jekla; medtem ko so temelji, klet in pritličje betonski, so nadstropja v celoti sestavljena iz lesenih elementov, razen betonskega jaška za dvigalo in požarnega stopnišča v severovzhodnem vogalu glavnega objekta.
Štiri nadstropja visok notranji atrij je zaradi potresne varnosti ojačan z jeklenimi nosilci, ki v kombinaciji z lesenimi križno lepljenimi stenami omogočajo potrebno stabilnost. Medetažne plošče so izdelane iz 28 cm debelih križno lepljenih plošč, zunanje stene so tanjše - lesene plošče v njih so debele le 14 cm in 10 cm.
 Na zunanjosti objektov inštituta so uporabili tradicionalne materiale. Les na fasadah so uporabili na tradicionalen način, kot senčilo (lesene lamele pred okni) in v obliki fasadne strukture, ki spominja na tradicionalen »latnik« slovenske Istre. Za obloge fasad v zgornjih nadstropjih, v arkadah in pri zunanjih tlakih so uporabili lokalni istrski kamen.

Več v reviji Gradbenik september 2022

Fotogalerija