Uporaba armaturnih geosintetikov

V današnjih časih si gradbeništva brez uporabe geosintetikov ne znamo več predstavljati.

Lespatex - armaturni geosintetiki
Lespatex - armaturni geosintetiki

Vsakdo se je zagotovo že srečal vsaj s primerom temeljenja na slabo nosilnih tleh, ko je pred izvedbo utrjenega nasutja, na tla potrebno položiti geotekstil (»filc«).
Za razliko od geotekstilov, katerih glavna funkcija je predvsem ločevanje posameznih slojev zemljine med seboj (deloma tudi filtracija), gre pri geomrežah za ojačitveno funkcijo, torej v zemljini delujejo kot natezne vezi. Podobno kot se pri armiranemu betonu vgradi vzdolžna jeklena armatura, se pri zemljinah uporablja geomreže.

Primer vgradnje geomreže 
Bistveni lastnosti geomrež sta majhna deformacija (ne le trenutna, ampak še bolj pomembno je majhno lezenje oz. deformacija za daljše časovne obdobje) in velika natezna nosilnost. Za razliko od geotekstilov, kjer so velike deformacije celo zaželene.
Najpogostejša uporaba geotekstila je ločevanje, ko je položen na »slaba« oz. mehka tla in se nad njim izvede nasutje s kamnito gredo. V tem primeru je za geotekstil pomembno, da se deformira okrog posameznih kamnov, ne da bi se pri tem pretrgal.
Armirni geosintetik (geomreža / tkan geotekstil) mora biti fleksibilen za boljše zaklinjanje, vendar mora imeti natezno trdnost in raztezek, ki poskrbita, da ostane napet v natezni ravni in tako lahko prevzame natezne obremenitve!
V svetu je uporaba armaturnih geosintetikov v porastu, saj zmanjšuje stroške in ob enem omogoča manjši ogljični odtis, kar je velikokrat pogoj za pridobitev projekta.

Nasip na mulju v Luki Koper – tkan geotekstil in geomreža 

Več v reviji Gradbenik april 2021