Ustrezno prezračevanje objektov preprečuje virusne okužbe

Na prenos okužb virusa SARS-CoV-2 v zaprtih prostorih vplivajo številni dejavniki.

IZS prezračevanje objektov
Tradicionalna piramida nadzora okužb, povzeta po CDC iz ZDA; CDC–Centers for disease control and prevention.

Največji doprinos pri zmanjšanju širjenja ima vsekakor ustrezno prezračevanje, ki obsega učinkovito filtracijo, vlaženje zraka, pravilno distribucijo zraka v prostor in nenazadnje zagotavljanje ustreznih prostorskih tlačnih razmer s sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja (HVAC). Svetovna združenja (ASHRAE, REHVA) priporočajo uporabo sistemov ultravijoličnega razkuževalnega obsevanja UVGI (ultraviolet germicidal irradiation), ki učinkovito uničuje viruse in mikroorganizme.
Seveda je jasno, da je ustrezno prezračevanje, poleg vseh ostalih ukrepov, eden ključnih dejavnikov, s katerim znižamo intenzivnost prenosa virusa znotraj zaprtih prostorov. Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da se virus prenaša na tri načine, tj. preko lebdečih delcev, kapljičnega prenosa in kontaktnih površin.
Najnevarnejši način za širjenje okužb predstavlja prenos preko lebdečih delcev, saj je lastnost le-teh velika aerodinamična sposobnost lebdenja v zraku, ki jim omogoča transport na velike razdalje po prostoru in tudi po celotnemu prezračevalnemu sistemu. V luči teh ugotovitev predstavlja prezračevanje ključni dejavnik, ne pa edini, s katerim preprečujemo prenos virusnih okužb.
zstrezno prezračevanje obsega učinkovito filtracijo, vlaženje zraka, pravilno distribucijo zraka v prostor in nenazadnje zagotavljanje ustreznih prostorskih tlačnih razmer s sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja (HVAC). Svetovna združenja (ASHRAE, REHVA) priporočajo uporabo sistemov ultravijoličnega razkuževalnega obsevanja UVGI (ultraviolet germicidal irradiation), ki učinkovito uničuje viruse in mikroorganizme. 

Več v reviji Gradbenik december 2020

Fotogalerija