Zaščita betonskih objektov po popravilih

Pri obnovitvenih posegih na betonskih konstrukcijah je potrebno upoštevati tudi obstojnost obnove. Večjo obstojnost dosežemo tudi s katodno galvansko zaščito za preprečitev korozije jeklene armature v betonu in s površinsko zaščito betona.

Zaščita betonskih objektov po popravilih

Beton, vsestranski in najpogosteje uporabljan gradbeni material, ima ob uporabi primernih osnovnih materialov in dodatkov za njegovo izdelavo, ob pravilni vgradnji, negi in vzdrževanju relativno dolgo življenjsko dobo, vendar je izpostavljen tudi številnim vplivom, ki zmanjšujejo njegovo obstojnost in s tem tudi trajnost betonskih konstrukcij.
Po nekonstrukcijskih ali konstrukcijskih popravilih, odvisno od obsežnosti in globine poškodovanih področjih na konstrukciji, je potrebno beton zaščititi, da bi se preprečila oziroma upočasnila nadaljnja korozija. Med možnimi zaščitami jeklene armature v betonu in samega betona (in s tem tudi armature) predstavljamo katodno galvansko zaščito za preprečitev korozije in sisteme za zaščito površine betona (SIST EN 1504-2).
Katodna galvanska zaščita za preprečitev korozije je tehnologija, ki temelji na načelih elektrokemijskih procesov za zaščito in preprečevanje korozije jeklenih in armiranobetonskih konstrukcij v agresivnih okoljih.
Za doseganje čim bolj zaprte površinske strukture obnovljenih betonskih konstrukcij se malte za konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila običajno preplastijo še s sloji za zaključno obdelavo v debelini nekaj milimetrov - če niso bile uporabljene malte, ki tovrstne izvedbe omogočajo v enem delovnem postopku.

Več v decembrski številki revije Gradbenik

 

Fotogalerija