Zaščita kovin z enokomponentnimi premaznimi sistemi

Kovinski materiali, kot so železo, cink, aluminij, baker, medenina, se uporabljajo za razne konstrukcije, gradbene elemente in pri proizvodnji uporabnih predmetov. Slabost kovinskih substratov je, da so nagnjeni h koroziji.

Zaščita kovin z 1K premaznimi sistemi

Hitrost korozije je pri različnih kovinah različna - narašča z vlažnostjo zraka, s kondenzacijo vlage na površini in z naraščanjem onesnaženosti atmosfere s snovmi, ki reagirajo s kovinsko površino. Na korozijo vpliva tudi lega objekta, izpostavljenost dežju, soncu, onesnaženost zraka. V notranjih prostorih pa se korozija pojavlja zaradi slabega zračenja, visoke vlažnosti zraka ali kondenzacije.
Korozije materialov ne moremo preprečiti, lahko pa jo upočasnimo ali omejimo z njihovo zaščito. Najbolj pogosto uporabljena in ekonomsko sprejemljiva je zaščita s premaznimi sredstvi. Zaščita s premaznimi sredstvi bo kakovostna, če bomo upoštevali navodila proizvajalcev barv glede izbora premaznega sistema, ustrezne priprave podlage, debeline nanosa, premaznih intervalov …
Življenjska doba premaza je močno odvisna od kakovostne priprave podlage. Cilj vseh metod priprave površine je čista in dovolj hrapava površina, ki omogoča dober oprijem premazov. Za dolgotrajno zaščito je pomembna tudi končna debelina premaznih slojev. Pomembna je tako spodnja kot zgornja meja debeline premaznega filma. Da bo kovinska podlaga kakovostno zaščitena, je zelo pomembno, da izberemo primeren osnovni (temeljni) in ustrezen končni premaz.
HELIOS je specialist za zaščito kovinskih površin že vse od leta 1924, od leta 1936 pa proizvaja enokomponentne premaze za zaščito kovin pod blagovno znamko TESSAROL. HELIOS zdaj ponuja številne eno in dvokomponentne rešitve za zaščito različnih kovinskih površin.

Več o premazih za zaščito kovinskih, lesenih in mineralnih podlag najdete na spletni strani www.helios-deco.si ter www.helios-profi.com

Celoten članek je objavljen v reviji Gradbenik št. 1-2. leto 2020.

Fotogalerija