Zaščita obremenjenih notranjih stenskih površin

Tako v stanovanju kot v javnih objektih obstajajo prostori, ki so zaradi različnih dejavnikov zelo obremenjeni.

Helios_zaščita not. površin
SPEKTRA notranje zidne barve za obremenjene stenske površine

Zelo obremenjeni prostori v stanovanjih so predsobe, stopnišča, hodniki, dnevni prostori, domače delavnice. V javnih zgradbah in ustanovah, kot so hoteli, restavracije, šole, vrtci, zdravstvene in negovalne ustanove, kulturne ustanove, poslovne zgradbe in proizvodni objekti, je obremenjenih stenskih površin zelo veliko - lahko bi rekli, da je večina prostorov zelo obremenjenih.
Večja obremenjenost se odraža tudi na stenskih površinah teh prostorov, saj se zaradi mehanskih in v številnih primerih tudi kemijskih vplivov umažejo in poškodujejo. S pravilno izbiro notranjih zidnih barv za zaščito obremenjenih stenskih površin lahko bistveno vplivamo na življenjsko dobo premaza in na pogostost obnavljanja ter s tem povezane stroške.
Najpomembnejša je odpornost barvnega filma na mokro čiščenje - pogosto govorimo o pralnosti premaza. V skladu s standardom SIST EN 13 300, ki razvršča notranje zidne barve glede na nekatere njihove lastnosti, mora biti odpornost premaznega filma na mokri obrib tovrstnih barv vsaj razred 2, za najbolj obremenjene stenske površine pa razred 1. To pomeni, da se premaz pri čiščenju z vodo in neabrazivnimi detergenti ne spere s podlage, temveč ostane nepoškodovan - govorimo o visoko pralnih barvah.
 Helios ima v svoji ponudbi notranje zidne barve za obremenjene stenske površine SPEKTRA in transparentne zaključne akrilne lake DOMOFLOK.

Več v reviji Gradbenik november 2020

Fotogalerija