Mestne zgradbe morajo občutiti utrip narave

Brilosa d. o. o.: kakovostno bivanjsko udobje s projektiranjem in strokovno izvedbo kakovostnih objektov

Brilosa: Mestne zgradbe
Mestne zgradbe morajo občutiti utrip narave.

Želja po kakovostnem bivanju je stara toliko kot človeštvo, kriteriji pa so lahko povsem različni. To je normalno, saj smo si posamezniki lahko precej različni in imamo tudi precej različne potrebe.
Kljub pestrosti pogledov so se v več raziskavah izoblikovali določeni standardi kakovosti bivanja. Med najbolj objektivne kriterije štejemo prijetno, zdravo in čisto bivalno okolje ter bližino narave oziroma zelenega pasu.
»Kakovost bivanja je v Sloveniji danes na veliko višji ravni kot pred desetletji. V tem pogledu številni obiskovalci iz svetovnih metropol ob obisku naše države radi omenijo potencial Slovenije zaradi raznolikosti in narave. To predstavlja izziv za vse, ki delujemo na področju nepremičnin,« je povedal Nejc Hrnčič, direktor nepremičninskega podjetja Brilosa.
V Brilosi pri projektiranju svojih zgradb tako kot ključno izpostavljajo prav ravnovesje med bližino narave in mestnega utripa. Eno od njihovih vodil pri umestitvi v prostor je, da morajo tudi mestne zgradbe občutiti utrip narave.
Poleg same lokacije veliko pozornosti posvečajo tudi notranjosti stanovanj. »Zavedamo se, kako pomembna je naravna svetloba za kakovost bivanja. Temu sledimo tako na naših realiziranih projektih v Ljubljani, Rezidenci Prule in Terasni idili, na projektih v zaključni fazi izvedbe na Sončnem Golovcu v Celju in na Rezidenci Bežigrad ob Samovi ulici, kot tudi v projektih v začetni fazi gradnje, kot je projekt Rezidenca Bežigrad Topniška. Odlikujejo jih velike steklene površine, ki poskrbijo, da ima bivanjski prostor ogromno naravne svetlobe,« poudarja Hrnčič.

V Brilosi pri projektiranju svojih zgradb tako kot ključno izpostavljajo prav ravnovesje med bližino narave in mestnega utripa.V Brilosi pri projektiranju svojih zgradb tako kot ključno izpostavljajo prav ravnovesje med bližino narave in mestnega utripa.

Brilosa, d. o. o., je projektno podjetje, ki se ukvarja z graditvijo nepremičnin na domačem trgu. Njihovi cilji so usmerjeni k zasledovanju kakovostnega bivanjskega udobja. To dosegajo s projektiranjem in strokovno izvedbo kakovostnih objektov, ki so in bodo v zadovoljstvo uporabnikom. Stremijo k razvoju in izdelavi inovativnih, zdravju in okolju prijaznih elementov. Ustvarjalnost in estetika sta njihovo vodilo pri snovanju objektov za uporabnike. Skupaj z njimi želijo doseči standard spoštovanja in upoštevanja stroke pri načrtovanju in posegih v prostor.