Dejavnost gradbeništva v celoti sproščena

Od 15. marca 2021 je dejavnost gradbeništva v celoti sproščena, testiranje za gradbenike pa ni več obvezno.

Covid - sprostitev
S 15. marcem je dejavnost gradbeništva v celoti sproščena.

Vlada je na seji 10. marca 2021 sprejela odločitev, da se v vseh statističnih regijah v celoti sprošča dejavnost gradbeništva. Ta izjema se začne uporabljati 15. marca 2021 in se uvršča med dejavnosti, ki so lahko odprte brez testa za zaposlene.
 
Gradbinci do 15. marca lahko delajo le na nenaseljenih gradbiščih, hišah in stanovanjih, ne pa tudi v naseljenih, torej tudi ne na primer sanacij fasad, čeprav pri tem praktično ne pridejo v stik s stanovalci.
Člani sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so vlado že sredi februarja pozvali, naj jim omogoči opravljanje vseh storitev na področju gradbeništva, torej tudi tam, kjer prihajajo v stik z naročniki del, enako kot to velja za druge storitvene dejavnosti in trgovine, kjer prihaja do stikov s potrošniki.
Gradbinci so predlagali, da se opravljanje storitev na področju gradbeništva razširi in da se lahko izvajajo dela na zunanjosti objektov in v okolici obstoječih objektov - kot so strehe, fasade, balkoni, zunanje ograje, nadstreški, zunanje ureditve, prizidki, in to ne glede na to, ali so stavbe naseljene ali ne.
Hkrati s tem so predlagali, naj ob odpravi teh omejitev ne bo obvezno testiranje zaposlenih oziroma izvajalcev storitev na področju gradbeništva.
 Vlada jim je torej prisluhnila in s 15. marcem dovolila izvajanje vseh gradbenih dejavnosti.