Demonstracijsko-izobraževalnemu centru platinasti DGNB certifikat

Knauf Insulation iz Škofje Loke je okviru sejma BAU v Münchnu za novi demonstracijsko-izobraževalni center trajnostne gradnje Knauf Insulation Experience Center prejel Platinasti DGNB certifikat.

Knaufinsulation_center

Knauf Insulation iz Škofje Loke je v novembru 2018 slovesno odprl novi demonstracijsko-izobraževalni center trajnostne gradnje Knauf Insulation Experience Center. Objekt, ki je že sam svojevrsten prikaz različnih naprednih gradbeno izolacijskih trajnostnih rešitev, je namenjen tako praktičnim demonstracijsko-izobraževalnim dejavnostim kot tudi klasičnim, digitalnim in virtualnim izkušnjam s področja trajnostne gradnje. V okviru sejma BAU v Münchnu (14. – 19. januar) so za ta objekt prejeli Platinasti DGNB certifikat, ki je potrdil, da je center grajen po najvišjih možnih standardih trajnostne gradnje.

Knauf Insulation Experience Center (KIEXC) je bil že od vsega začetka načrtovan kot gradnja v skladu z DGNB standardi. To je zahtevalo visok nivo poznavanja zahtev trajnostne gradnje s strani projektantov in investitorjev, ne nazadnje pa je tovrstna gradnja tudi velik izziv za samo izvedbo. Objekt, ki je prva novogradnja v Sloveniji s certifikatom DGNB, je v mnogih pogledih pionirski, saj so se številni deležniki s to tematiko srečali prvič.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) je nemški inštitut za trajnostno gradnjo in ima v lasti enega od treh najbolj vidnih sistemov za certificiranje trajnostne gradnje na svetu (DGNB certifikat). Glede na to, da imajo slovenske gradbene rešitve veliko skupnega z nemškimi, se je ta sistem certificiranja zdel najprimernejši za omenjeni objekt. DGNB certificira različne tipe stavb po vsem svetu z namenom, da trajnostna gradnja postane standard v gradbeništvu in na ta način prispeva k dvigovanju kulture v gradbeništvu. Trenutno njihovo certificiranje predstavlja sistematično vrednotenje stanja ter ima pomen zlasti na področju prepoznavnosti in primerljivosti trajnostne gradnje in prispeva k ugledu investitorjev.

Pri ocenjevanju gre za sistem, kjer je mogoče doseči enega od štirih nivojev certificiranja (bronasti, srebrni, zlati in platinasti). Vlogo za certificiranje vloži investitor sam, za pridobitev certifikata pa je potrebno pripraviti precej obsežno dokazno dokumentacijo, na osnovi katere poteka vrednotenje po vnaprej znanih kriterijih. Ocenjuje se šest bistvenih kvalitet trajnostne gradnje, in sicer okoljsko, ekonomsko, socio-kulturno, funkcionalno, tehnično in procesno kvaliteto ter kvaliteto lokacije. Po pregledu posredovane dokumentacije so ocenjevalci objektu Knauf Insulation Experience Center podelili Platinasti DGNB certifikat, ki predstavlja najvišjo možno kakovost trajnostne gradnje, pri čemer so bile najvišje ocenjena področja ekonomske, socialno kulturne ter funkcionalne kvalitete.

Na trajnostno bolj razvitih trgih je DGNB vrednotenje zelo prisotno in prepoznavno – tako v gradbeniških kot tudi nepremičninskih in drugih strokovnih krogih, medtem ko želi v Sloveniji Knauf Insulation kot prvi nosilec DGNB certifikata za novogradnjo to izkoristiti zlasti za dvig prepoznavnosti trajnostne gradnje za širšo javnost in kot izobraževalni vzvod za strokovne deležnike.

Knauf Insulation Experience Center je bil grajen v partnerstvu s podjetji Knauf, Knauf AMF, Velux, Sika, Alukoenigstahl, Alkam, Zumtobel, Semmelrock, F. Leskovec in TEM, ki so v tem trajnostnem projektu prav tako videli svojo priložnost.

Demonstracijsko-izobraževalni center je v dveh mesecih delovanja obiskalo že več kot 3.000 obiskovalcev na prek 30 raznovrstnih dogodkih. Vsak teden od torka do četrtka v centru poteka tudi energetsko svetovanje (od 8.00 – 15.00 ure).

 

Več na spletnih straneh www.kiexperience.org in www.knaufinsulation.si