HAPPEN 2020: prenova in energetska učinkovitost

Projekt HAPPEN 2020 za prenovo in optimizacijo energetske učinkovitosti stavb na območju Sredozemlja

GI ZRMK_november
Projekt HAPPEN je osredotočen na spodbujanje trga celovitih prenov na območju Sredozemlja.

Projekt HAPPEN iz programa H2020 je osredotočen na spodbujanje trga celovitih prenov na območju Sredozemlja. Osnovno vodilo je izboljšanje energetske učinkovitosti in s tem prispevanju k doseganju ciljev na ravni EU in pri nas glede zmanjšanja toplogrednih plinov in povečanja rabe obnovljivih virov energije.
Znotraj projekta HAPPEN se razvija »MedZEB« pristop ter platforma za celovito prenovo, s čimer se projekt osredotoča na:
● vključevanje in usposobitev ključnih ciljnih skupin prenove - lastniki, stanovalci oziroma uporabniki stavb in strokovnjaki, z organizacijo živih laboratorije (»living lab«),
● podroben tehnološki vpogled v razvoj stroškovno optimiziranih paketov rešitev za celovito prenovo po načelu »vse na enem mestu«,
● finančne rešitve za podporo tržni sprejemljivosti ukrepov globoke prenove,
● predlog za primerne spremembe zakonskega okvira za celovito prenovo.
Velik pomen ima v projektu usposabljanje deležnikov v okviru živih laboratorijev (»living lab«) in preko platforme, kjer so dostopna tudi e-usposabljanja, ki pokrivajo področja celovite prenove.
 Z razvojem »MedZEB« pristopa k prenovi stavb je cilj projekta uporabnikom platforme ter na splošno udeležencem celovite prenove predstaviti nabor mediteranski klimi in južnoevropski regiji prilagojenih pristopov in tehnološki rešitev, ki vodijo k celoviti ali celo skoraj nič-energijski (sNES) prenovi stavb.

V kolikor želite prejemati HAPPEN novičnik, ste vabljeni, da se naročite na seznam prejemnikov preko e-pošte: http://eepurl.com/g46tKH.
Obiščete lahko tudi spletno stran projekta www.medzeb-happen.eu ali jim sledite na socialnih omrežjih:
- Twitter: https://twitter.com/HAPPEN_PROJECT
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/happen-eu-project/
- Facebook: https://www.facebook.com/HAPPEN.Project/