Lumar prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020

Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG: Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj ponosni

Lumar IG - nagrada
Marko Lukić in Gertrud Rantzen (foto: AHK Slovenija, mediaspeed.net)

 Družinsko podjetje Lumar, vodilni slovenski proizvajalec trajnostnih montažnih objektov, je postalo prejemnik Nagrade nemškega gospodarstva 2020.
 Nagrado, letos so jo podelili že osmič zapored, podeljuje Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK) v sodelovanju z Veleposlaništvom Zvezne Republike Nemčije v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih, katerega je IEDC – Poslovna šola Bled ustanovila skupaj s štirimi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno šolo Cologne Business School. Med finalisti za nagrado sta bili še podjetji BSH Hišni aparati in Steklarna Hrastnik.

Prihajajo novi poslovni modeli
 
Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG, je ob prejetju nagrade med drugim povedal:
»Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj ponosni. Nemčija je ne samo evropska, ampak tudi svetovna gospodarska velesila, z velikim poudarkom na trajnosti. In če je naše podjetje, ki proizvaja ne samo pasivne in nizkoenergijske hiše, ampak tudi plus-energijske hiše, prepoznano kot trajnostno naravnano tako na produktni kot tudi na vseh ostalih ravneh, je to priznanje še toliko večje.
Priznanje je tudi jasen signal, da je z gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč - orientirano samo na dobiček - načeloma zaključeno. V ospredje prihajajo poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. V prihodnje bodo uspešna podjetja, ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele.«
Predsednica AHK Slovenija Gertrud Rantzen je v svojem nagovoru me drugim omenila, da živimo v času velike negotovosti ter gospodarske in družbene preobrazbe in dodala: »Če so v zadnjih desetletjih razprave o družbeni odgovornosti podjetij vodile v smer inovacij, ustvarjanja vrednosti in globalne vrednostne verige, sedanja kriza stopnjuje razpravo o tem, kako lahko podjetja uspešno preoblikujejo svoje poslovne modele na način, da v svoje delovanje vključijo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti.
 Poslovna preobrazba in trajnostne inovacije postajajo ključni element za spremembo trenutne krize v nove poslovne priložnosti. Trajnost in digitalizacija sta torej ključni temelj v podjetjih, če želijo ustrezati prihodnosti in biti uspešna.«

Strokovna žirija
 
Strokovna žirija, ki so jo sestavljali dr. Bernhard Hauer, namestnik veleposlanika Zvezne republike Nemčije v Sloveniji, prof. dr. Danica Purg, Predsednica IEDC-poslovne šole Bled, Rok Ramšak, generalni sekretar Svetovnega inštituta za trajnost in etiko poslovanja pri IEDC-poslovni šoli Bled, Bart Stegeman, direktor podjetja Plastika Skaza (dobitnik nagrade nemškega gospodarstva 2019), prof. dr. Rene Schmidpeter, IEDC-Poslovna šola Bled, WISE Institute in soustanovitelj M3TRIX in Gertrud Rantzen predsednica AHK Slovenija, je v močni konkurenci z večjimi in prepoznavnimi podjetji odločila, da nagrado podeli podjetju Lumar IG, saj podjetje od vseh najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo, tudi v času krize Covid-19.

Ocenjevalni kriteriji
 
Ocenjevalne kriterije je predstavil Rok Ramšak in ob tem izpostavil sledeče: »Strokovna žirija je poskušala prepoznati podjetja, ki so v največji meri uveljavila trajnostno paradigmo in upoštevajo tako tehnološke možnosti kot tudi okoljske in družbene potrebe. Še posebej nas je zanimalo, kako dobro je trajnost vključena v dolgoročne poslovne in razvojne strategije in kako se to odraža v vsakodnevnem poslovanju, upravljanju, inovacijah, izdelkih in storitvah, zaposlenih, ter skrbi za socialno in naravno okolje.
 Pomembna je bila tudi sposobnost določanja ustreznih kazalnikov in spremljanja napredka, saj je pomagala poudariti način, kako se trajnostne strategije prenašajo v prakso. Ker ni mogoče zanemariti močnega vpliva virusa Covid-19 na našo družbo, je bila strokovna žirija pozorna tudi na to, kako so trajnostne strategije podjetjem pomagale pri spopadu s pandemijo in kakšen vpliv bo to imelo na njihov razvoj in inovacije v prihodnosti.«

Lumar IG
Družinsko podjetje Lumar je bilo ustanovljeno leta 1993. V četrt stoletja delovanja je podjetje zgradilo preko 2.450 različnih montažnih objektov v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Franciji. Filozofija razmišljanja, delovanja in razvoja podjetja je usmerjena v ustvarjanje kakovostnih objektov, ki ob minimalnem obremenjevanju okolja ponujajo maksimalno bivalno ugodje in visoko energetsko učinkovitost. Vse to se odraža v sloganu podjetja Živi najbolje. Z zgodnjo usmeritvijo v trajnostno gradnjo, hitrim vpeljevanjem sodobnih znanj in tehnologij za gradnjo inovativnih objektov v pasivnem standardu, ustvarjanjem novih trendov ter praktično neomejenimi možnostmi izpolnjevanja individualnih želja in pričakovanj kupcev, se je podjetje uveljavilo kot najbolj inovativno in uspešno slovensko podjetje med proizvajalci montažnih objektov. Nove trende trajnostne gradnje prikazujejo v vzorčni hiši v Dragomlju, ki je prva slovenska hiša s certifikatom Active House.

Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG (foto: AHK Slovenija, mediaspeed.net)