Prihodnost stavb in naše družbe je zelena, zdrava in digitalizirana

Zavod za gradbeništvo Slovenije je 20. in 21. aprila organiziral 2. mednarodno spletno konferenco CoMS 2020/2021.

ZAG_CoMS
Trendi: razvoj novih materialov z nižjim ogljičnim odtisom za trajnostno prihodnost

Konferenca CoMS 2020/2021 (CoMS – Construction Materials for a Sustainable Future – gradbeni materiali za trajnostno prihodnost) je bila namenjena trajnostnemu razvoju gradbenega sektorja, ki je eden pomembnih dejavnikov pri doseganju ciljev EU za obvladovanje podnebnih sprememb. Konference se je udeležilo 115 strokovnjakov iz 19 držav.
Uvodni govorci na konferenci CoMS 2020/21 so bili: doc. dr. Aleš Žnidarič, direktor ZAG, dr. Tomaž Boh, MIZŠ, direktor Direktorata za znanost in dr. Patrik Kolar, European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), Head of Department C (Green Research and Innovation).
Glavni cilj konference CoMS 2020/21 je bil združiti znanstvenike in strokovnjake z vseh področij gradbeništva ter jim nuditi priložnost, da predstavijo rezultate svojih raziskav, spoznanj in inovacij.
Na okrogli mizi, ki jo je vodil dr. Aleš Ugovšek, je tekla razprava o tem, kaj smo in kaj nismo dosegli na področju trajnostne gradnje ter kam gremo. Udeleženci so poudarili, da bo največji razvoj potekal na področju zbiranja in obdelave velikih količin podatkov, ki bodo služili za napovedovanje ali upravljanje stavb z uporabo strojnega učenja in umetne inteligence.
Veliko inoviranja bo na področju novih materialov z nižjim ogljičnim odtisom, možnostjo ponovne uporabe ter naprednih tehnologij kot je 3D tiskanje različnih materialov v večjem merilu, stavbe pa bodo kot plus energijske in pametne integralen del pametnih skupnosti, ki bodo naslavljala tako ekonomske, kot okoljske in sociološke izzive družbe.
Udeleženci so poudarili še pomembnost in nujnost sodelovanja med raziskovalci in gospodarstvom ter razvoj rešitev, ki so uspešne tudi na trgu. V tujini to prakso krepijo z odcepljenimi podjetji univerz in inštitutov. Vsi udeleženci verjamejo, da bo prihodnost gradnje zelena in izjemno digitalizirana s povezano, zdravo in srečno družbo.
Gostje okrogle mize so bili: prof. Kristina Mjörnell, Research Institutes of Sweden, dr. Andreja Kutnar, InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem, dr. Erik Schlangen, Delft University of Technology, The Netherlands: 3D-printing for construction at different scales, Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Pomembno je tudi sodelovanje med raziskovalci in gospodarstvom ter razvoj rešitev, ki so uspešne tudi na trgu.